روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان ; ایسکرا میپرسد، نسان نودینیان پاسخ میدهد , بخش دوم

ایسکرا: با توجه به فلاکت عمومی زندگی کارگران، معلمان، بازنشستگان و کل جامعه و اعتراض و مبارزه هروزه آنان برای تحقق خواستهایشان از یک سو و از سوی دیگر عدم پاسخگویی دولت، کارفرمایان و مافیای اسلامی به مطالباتی که در روز کارگر و روز معلم بعنوان کیفرخواست کل جامعه طرح شد، فعالین و تشکلهای کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اعتراض اجتماعی چه اقداماتی را در دستور تجمعات و اعتراضات روزهای آینده میتوانند در دستور بگذارند؟ به خواندن ادامه دهید

Advertisements

پیامهای فعالین کارگری بمناسبت اول مه ۲۰۱۹

کارگر کمونیست ۵۷۱
بدنبال تماسهای فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now) با تعدادی از فعالین و رهبران تشکلهای کارگری در کانادا و عراق، پیامهائی از طرف این تشکلها بمناسبت اول مه و در حمایت از مبارزات کارگران ایران برای کمپین ارسال شده است. در اینجا ترجمه پیام های تصویری فرستاده شده به کمپین منتشر میشود. ویدئوی این پیامها در مراسم اول ماه مه تورنتو نیز پخش شده است. به خواندن ادامه دهید

روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان / مصاحبه ايسکرا با نسان نودينيان

ایسکرا: روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان و همچنین تهران و دیگر شهرها برگزار شد. قابل پیشبینی بود که قداره بندان حکومت اسلامی به صف تجمعات روز کارگر حمله کنند. بنظر شما روز جهانی کارگر در مقایسه با سالهای گذشته در چه قامت و ظرفیتی برگزار شد؟
نسان نودینیان: طبعا هر سال مراسمهای روزجهانی کارگر با سالهای قبل متفاوت تر میشود. دلیل این تفاوتها هم مربوط به شرایط سیاسی ــ اعتراضی جامعه و مبارزات کارگران و معلمان است. جامعه ایران در آستانه تحولات بزرگی است و پروسه شکل گیری جنبشهای اصلی و سیاسی شروع شده. به خواندن ادامه دهید

ارزیابی از مراسم ها اول مه در ایران / گفتگوی رادیو نینا با مظفر محمدی

گفتگوی رادیو نینا با مظفر محمدی
نینا: امروز در شهرهای ایران شاهد برگزاری مراسم های روز کارگر بودیم. در تهران به فراخوان ٥ تشکل مستقل کارگری در میدان بهارستان مقابل مجلس کارگران تجمع کردند و تشکلهای مستقل معلمان و بازنشستگان و دانشجویان به حمایت از کارگران دراین تجمع شرکت کردند. به خواندن ادامه دهید